Eurostep invites to a half day defence seminar in Linköping November Nov 15, 2016


Available only in Swedish

Eurostep bjuder in till en halvdag för presentationer och diskussion kring informationsutbyte under en produkts livscykel – med fokus på försvarsindustrin. I detta inkluderas informationsutbyte mellan kunder, leverantörer, partners samt internt inom företagen. Vi kommer under denna halvdag att diskutera aktuella ämnen inom försvarsindustrin och hur det påverkar informationsutbyte mellan kunder, leverantörer, partners samt internt inom företagen. Eurostep, Saab Support & Services och FMV kommer att presentera och guida genom dagens ämnen.

Agenda

  • Presentation av Eurostep samt ShareAspace NOVA.
  • Nya krav och utökade åtaganden mot kunder ställer krav på företagens interna systems möjlighet att konsolidera information över produktlivscykeln och hantera samverkan med kunder, leverantörer och partners.
  • Vad är PLCS och DEX.
  • FMV presenterar framtida lösning/kravställning på informationsutbyte mellan industrin och FMV baserat på standarden PLCS.
  • Saab Support & Services presenterar en möjlig lösning för informationsutbyte mellan Saab och FMV baserat på en lösning för Helikopter 14 programmet.
  • Summering

Plats : Sky Meetings våning 18 (Tornbyvägen 1), konferensrum Cirrus 1
Datum: 2016-11-15 Tid: 13:00 – 17:00  (avslutas med mingel, tilltugg och dryck finns)
Kostnad : Kostnadsfritt
Anmälan senast 2016-11-08  via mail till info@eurostep.com

Välkomna!
Peter Aronsson, Director Aerospace & Defence, Eurostep
Håkan Kårdén, CEO Eurostep Group