Defence


Available only in Swedish Eurostep bjuder in till en halvdag för presentationer och diskussion kring informationsutbyte under en produkts livscykel – med fokus på försvarsindustrin. I detta inkluderas informationsutbyte mellan kunder, leverantörer, partners samt internt inom företagen. Vi kommer under denna halvdag att diskutera aktuella ämnen inom försvarsindustrin och hur det […]

Eurostep invites to a half day defence seminar in Linköping ...